W sytuacji, gdy nasi klienci z różnych względów nie chcą korzystać z usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie umowy pośrednictwa oferujemy płatne usługi:

USŁUGI PRZY SPRZEDAŻY/WYNAJMIE NIERUCHOMOŚCI - CENNIK (Z VAT) obowiązuje od 01.07.2011 r.

Usługi dla osób z którymi nie mamy podpisanej umowy pośrednictwa:

 •     przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania transakcji – 300 zł. + koszt dokumentów;
 •     przygotowanie jednej oferty w tym dokumentacja fotograficzna – 400 zł.;
 •     reklama na naszej stronie www.pluciennik-nieruchomosci.pl - 100 zł. na miesiąc;
 •     reklama na branżowych portalach internetowych – 100 zł. na miesiąc;
 •     reklama: umieszczenie banera reklamowego – 200 zł.;
 •     prezentacja oferowanej nieruchomości – 200 zł.;
 •     udział w negocjacjach/rokowaniach – 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę;
 •     sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego – 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę;
 •     opinia doradcza, ustalenie właściwej ceny ofertowej nieruchomości – 400 zł.;
 •     porada w sprawie sprzedaży/wynajmu – 60 zł. za każdą rozpoczętą godzinę,
 •     usługi doradcze w szerszym zakresie - cena do uzgodnienia;
 •     ceny obowiązują w obrębie miasta Łodzi, w przypadku pracy poza obrębem miasta Łodzi doliczana jest opłata w wysokości 100 zł.  za każdą rozpoczętą godzinę pracy (łącznie z kosztami dojazdu).

USŁUGI PRZY KUPNIE/NAJMIE NIERUCHOMOŚCI – CENNIK (Z VAT) obowiązuje od 01.07.2011 r.

Usługi dla osób z którymi nie mamy podpisanej umowy pośrednictwa:

 •     przygotowanie jednej oferty kupna/najmu nieruchomości – 100 zł.;
 •     wskazanie adresowe jednej oferty kupna/najmu nieruchomości - 500 zł.;
 •     prezentacja przygotowanej oferty kupna/najmu nieruchomości – 200 zł.;
 •     przedstawienie/raport stanu formalno-prawnego nieruchomości – 1000 zł.;
 •     udział w negocjacjach/rokowaniach – 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę;
 •     sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego – 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę;
 •     przygotowanie umowy przedwstępnej w formie umowy cywilnoprawnej – 800 zł.;
 •     porada w sprawie kupna/najmu – 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę;
 •     usługi doradcze w szerszym zakresie - cena do uzgodnienia;
 •     ceny obowiązują w obrębie miasta Łodzi, w przypadku pracy poza obrębem miasta Łodzi doliczana jest opłata w wysokości 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pracy (łącznie z kosztami dojazdu).

Cennik usług dla klientów którzy mają podpisaną umowę o pośrednictwo:

1. Usługa dla zamawiającego oferującego:

 • przy sprzedaży nieruchomości: od 3 do 5 % ceny zbycia (z VAT)
 • przy wynajmie nieruchomości: od 100 do 123 % ceny jednego czynszu (z VAT)

2. Usługa dla zamawiającego poszukującego:

 • przy zakupie nieruchomości: od 2 do 3,69 % ceny kupna (z VAT)
 • przy najmie nieruchomości: od 100 do 123 % ceny jednego czynszu (z VAT)

Ważne: szczegóły zawsze są ustalane w drodze indywidualnych uzgodnień.